Als je me echt zou kennen…

In het programma ‘Over de streep’ wordt deze zin vaak genoemd: ‘Als je me echt zou kennen zou je weten dat…’ Jongeren gaan letterlijk een streep over wanneer ze iets hebben meegemaakt wat genoemd wordt door de speaker. Bijvoorbeeld of ze wel eens zijn gepest of vernederd door iemand die in dezelfde ruimte staat. Na deze emotionele gang over de streep is er een vervolg in kleine groepjes waarin ze met elkaar in gesprek gaan met deze zin als leidraad: ‘Als je mij echt zou kennen dan zou je weten dat…’

Ik houd het nooit droog bij dit programma en ben iedere keer weer onder de indruk van de gebeurtenissen die jongeren meemaken en waarmee ze moeten ‘dealen’ in hun leven. Toen ik nog als docent werkte en als mentor de dossiers las van mijn klas, dacht ik vaak; ‘ Hoe is mogelijk dat deze jongeren nog in staat zijn om te functioneren op school.’ Ik ging anders kijken naar deze leerlingen en reageerde met meer begrip op hun gedrag. De jongeren in ‘Over de streep’ geven ons als kijker een inkijkje in hun leven, laten ons een blik werpen op wat er onder hun ‘ijsberg’ zit, waardoor er mededogen en begrip ontstaat bij hun medeleerlingen. Het geeft me als kijker ook een wat ongemakkelijk gevoel. Ongemak vanwege de kwetsbaarheid van deze jonge mensen en vanwege de openbaarheid hiervan. Terecht merkt een directeur van een VMBO op dat dit zijn weerstand ook was tegen het programma.

Stel; je bent docent. Als leerlingen jou echt zouden kennen, wat zouden ze dan weten? Als jij je leerlingen zou kennen, wat zou je dan weten?

We kennen de begrippen Relatie – Competentie – Autonomie. Relatie staat voorop. Wat vertel je aan het begin van het schooljaar aan je leerlingen? Wat mogen ze van jou weten? Hoe laat jij je kennen? Hoe laat jij je leerlingen met elkaar kennismaken? Hoe zorg je voor een fijne klas, wat is jouw inzet als docent, als mentor? Wat heb je hiervoor nodig van de school, van de ouders, van de collega’s?

Goed om hierover na te denken, voordat het nieuwe schooljaar begint!

Kijk hier naar de epilogen van een aflevering  Over de streep

download (5)

 

Reacties zijn gesloten.