Andere schooltijden & de overblijf

Op dit moment zindert het in de samenleving als het gaat over onderwijs; niet alleen inhoudelijk maar ook wanneer, op welke tijden. Scholen voeren andere roosters in of experimenteren eerst met andere tijden. Waarom willen scholen dit? Welke modellen zijn er. Tijdens overblijfcursussen komen hier vragen over: mag dit zo maar worden ingevoerd? Wat betekent dit voor het overblijven, welke positie neem wij in als overblijfteam en kun je ook invloed uitoefenen?

Waarom andere schooltijden?

Uit onderzoek uit 2013 blijkt dat  de vraag om verandering van schooltijden vooral is ingegeven  vanuit trends in de samenleving of vanuit ontevredenheid over de huidige situatie. De schooltijden sluiten bijvoorbeeld niet meer goed aan bij de werktijden en bij de behoeften van ouders en kinderen.  Vanuit de school kan de vraag om andere tijden ingegeven zijn  doordat er een nieuwe school wordt gebouwd, de overblijf moeilijk loopt of dat er geen ouders of andere vrijwilligers meer te vinden zijn die de  overblijf  willen doen. Meer rust en regelmaat is ook vaak een argument van scholen.

Welke modellen zijn er?

Globaal gezien zijn er 4 schooltijdmodellen  die gebruikt worden in Nederland:

Het agrarisch of traditionele model: van 08.30 – 15.15 u. met pauze van 12.00 u. – 13.00 u. /13.15 u. Voor veel kinderen betekent dit BSO voor en na school en TSO tussen de middag.

Het vijf gelijke dagen model: van 08.30 u. – 14.00 u., dus ook op woensdagmiddag school .

Het continurooster: kortere schooldagen meestal tot 14.45 u. en wel een vrije woensdagmiddag maar kortere lunchtijd, vaak een half uur. De precieze tijden kunnen verschillen per school of per plaats.

Het 7-7 model: kinderen zijn binnen één gebouw de hele dag onder de pannen; voor BSO en school. Ouders kunnen flexibel vakantie opnemen en zelf de tijd indelen. Een aantal scholen experimenteert hier nu mee.

Verder heb je nog het bioritmemodel, het Hoornsmodel en scholen die zelf een model bedenken. Als Scholen hebben sinds 2006 veel meer vrijheid gekregen om hun eigen schooltijden te kiezen, mits ze het aantal lesuren van 940 uur per jaar maar halen .

Onze directeur wil een andere schooltijden invoeren m.i.v. volgend schooljaar, mag dat zo maar?

Nee, dat mag niet zo maar en het zal ook niet zo maar worden ingevoerd. Hier gaat een heel traject aan vooraf dat wel twee jaar in beslag neemt. Het begint met een vraag, oriënteren (welke mogelijkheden zijn er), informeren (wat zijn de voor- en nadelen van de modellen), overleggen met het team, de MR en natuurlijk ook de ouders informeren en raadplegen, proberen overeenstemming te krijgen d.m.v. bijvoorbeeld een enquête . De oudergeleding van de MR  heeft  uiteindelijk instemmingsrecht als het gaat om het invoeren van andere schooltijden.

 Invloed van ouders

Ouders hebben echt een belangrijke stem en moeten die laten horen. Laat je dus in elk geval goed informeren over de voor- en nadelen van een ander schooltijdenmodel. Dat kan ook tijdens een overblijfcursus of tijdens een overleg. Overblijfadviseurs kunnen dit. Vraag naar argumenten; waarom wil de school of de vereniging dit? Wat zijn de motieven van de school, van de ouders? Welke voordelen denken zij dat het oplevert? Informeer ook bij andere scholen naar hun ervaringen.

Wiens belang

Als de vraag is ingegeven door de ouders of de leerkrachten is het goed om ook naar de belangen van de kinderen te kijken. Wat zijn hun behoeften en hoe kan daaraan voldaan worden tijdens de pauze? Kinderen kunnen ook hun mening geven!

MR

Het is altijd handig als iemand van het overblijfteam in de MR zitting heeft. Zo houd je een korte lijn. De MR heeft ook instemmingsrecht over de begroting van de school (en dus ook over het financiële gedeelte van de overblijf).

Nieuwe CAO

Met de invoering van de nieuwe CAO voor het basisonderwijs m.i.v. volgend jaar lijkt het invoeren van nieuwe schooltijden problematischer te worden. Docenten hebben recht op een half uur onafgebroken pauze. Er rouleren echter al genoeg ideeën om dit op te lossen, al vergt het wel enige creativiteit.

Goede overblijf

De beste tactiek die de wind uit de zeilen kan nemen: zorg voor een overblijf die loopt als een trein! Als de kinderen, de school en de ouders tevreden zijn, zal de roep om andere schooltijden niet zo hard klinken. Als de school wel andere tijden wil, kom dan als ouders en overblijf op voor de belangen van de kinderen!

* Evaluatie TSO van de stichting LOS, 2013 onder 700 schoolleiders (AVS)

Reacties zijn gesloten.