Beeldcoaching en intervisie

 

Intervisie als leerwerkgemeenschap

Op scholen is het gelukkig geen zeldzaam fenomeen meer; intervisie. Samen met 5 tot 6 collega’s heb je de intentie om samen met en van elkaar te leren. De frequentie kan zijn 1 x in de vier of vijf weken. Het nieuwe van een leerwerkgemeenschap is niet alleen met elkaar praten bijvoorbeeld m.b.v. de incidentmethode maar m.b.v. beelden gemaakt in jouw eigen klassensituatie.Het gezamenlijke doel is het eigen vakmanschap te verbeteren ten gunste van het onderwijs.

Hoe werkt dit?

Iedere deelnemer brengt een persoonlijke leervraag in. Zo’n leervraag kan bijvoorbeeld te maken hebben met de ontwikkeling waarin de school zit, meer activerende werkvormen, hoe coach ik mijn leerlingen of hoe krijg ik meer tempo in mijn instructie.

Beeldcoaching geeft hierbij een goede structuur om te borgen dat je ook echt leert van elkaar en goed samenwerkt. Eigenlijk is dit een combinatie van begeleide intervisie en beeldcoaching. Het werken aan je leervraag verloopt volgens een stappenplan waardoor de beschikbare kostbare tijd helemaal aan de inhoud kan worden besteed namelijk: eerst de leervraag benoemen en daarbij de videobeelden laten zien. Daarna denkt iedereen zelf na wat er aan de hand is, vervolgens de vragenronde om meer helderheid te krijgen en tenslotte het gesprek ter afronding met handelingsalternatieven. In die zin lijkt het op de incidentmethode maar de beelden erbij maken het levendiger en realistischer.

 Gelijkwaardig leren

Er is een gelijkwaardige inbreng van alle deelnemers doordat iedereen een leervraag inbrengt. Het leren is ook sterk resultaat gericht; je leert door je persoonlijke leervragen in te brengen en daarnaast leren de deelnemers de leervraag van de ander eerst te onderzoeken voordat ze overgaan tot advies. Ook kun je door een microanalyse van de beelden, beter leren kijken en luisteren waardoor het leervermogen van de groep wordt vergroot. Het beeld is steeds het uitgangspunt voor de reflectie. Gedetailleerd kijken naar communicatie lukt alleen m.b.v. beelden. Hoe je kunt kijken wordt door de begeleider aangereikt door de uitgangspunten van SVIB te hanteren namelijk de basiscommunicatie. De begeleider laat ook zien hoe je activerende vragen stelt aan de inbrenger.

Scholare kan hierbij de rol spelen van filmer en/of  begeleider.

 

Reacties zijn gesloten.