Privacybeleid

 

Privacy verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Nettie Kramer, trainer en beeldbegeleider is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring

Contactgegevens: Nettie Kramer, Markeweg 17, 9307 PC Steenbergen

nettiekramer@scholare.nl -0612797669

 

  1. Algemeen

Scholare biedt begeleiding met video voor docenten en overblijf  en trainingen en begeleiding van overblijfmedewerkers aan op scholen voor vo en po. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke manier Scholare met informatie van relaties omgaat.

  1. Mail

Het is van belang mails van relaties te bewaren in een dossier op mijn werklaptop. Deze laptop staat thuis op mijn kantoor en is beveiligd met een wachtwoord. Mails worden niet uitgeprint.

  1. Website

De website van Scholare werkt via WordPress en er wordt helaas gebruik gemaakt van cookies als mensen de website bezoeken.

  1. Foto’s en filmmateriaal

-Als een docent wordt gefilmd en deze beelden moeten worden verstuurd, gebeurt dit via NOTIVID. Dit is een beveiligde omgeving (volgens de NEN 7510 norm) waar alleen mensen met een link gebruik van kunnen maken.

-Films op mijn laptop en op NOTIVID worden verwijderd als het traject met de docent is beëindigd of als de docent hierom vraagt.

-Soms zijn scènes uit films van de overblijf bruikbaar als cursusmateriaal. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkenen.

-Bij advies of training op maat verzamel ik: video-opnames van situaties waar u zelf aanwezig bent geweest en waarop u zelf voorkomt en ook opnames van de klas waarin u hebt gewerkt.

-Opnames van kinderen jonger dan 16 jaar waarbij toestemming is gegevens door hun ouders/verzorgers. Opnames van kinderen ouders dan 16 jaar met hun eigen toestemming.

-Zelf gemaakte foto’s worden soms gebruikt als instructie- en promotiemateriaal voor trainingen, op de website of op Facebook, hiervoor is schriftelijke toestemming gegeven voor het gebruik. Dit gebeurt via een standaardformulier. Deze formulieren worden bewaard zolang de foto’s online worden getoond.

  1. Deelnemers trainingen

Deelnemers van een overblijftraining noteren op het aanwezigheidsformulier hun (achter)naam t.b.v. het certificaat. Optioneel vullen zij hun mailadres in voor de ontvangst van trainingsmaterialen. Deze deelnemersregistratieformulieren worden verwijderd zodra de opdracht is afgerond en de certificaten in goede orde zijn ontvangen.

  1. Met welk doel verzamel ik gegevens

Voor het afhandelen van betalingen, het kunnen sturen van emails en informatie.  Om u tijdig te kunnen waarschuwen, bellen of informeren over wijzigingen in afspraken en om certificaten te kunnen maken. Na een begeleidingstraject wordt in overleg met de betrokken docent, een verslag opgesteld. Dit wordt, alleen met toestemming van de coachee , verstuurd naar de leidinggevende en besproken.

  1. Hoe lang bewaar ik gegevens

Ik bewaar de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en hanteer de volgende bewaartermijnen:

Na tien jaar verwijder ik de verslagen van beeldbegeleiding van mijn laptop (beveiligd met wachtwoord, op kantoor dat alleen door mij wordt gebruikt).

Persoonsgegevens zolang als nodig is voor een werkrelatie. U kunt uiteraard met mij afspreken dat ik uw gegevens verwijder.

  1. Delen van gegevens

Scholare deelt niet zonder uw schriftelijke toestemming gegevens met derden. Opnames voor lezingen of workshops worden alleen met schriftelijke toestemming of medeweten gebruikt.

9. Inzage en wijzigingen van gegevens

Nettie Kramer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Ze zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes. Als er vragen zijn over welke persoonsgegevens in het bezit zijn van Scholare kunt u altijd contact opnemen: nettiekramer@scholare.nl of 0612797669