Klaar voor de start? Stem af!

De docent heeft om stilte gevraagd, de klas luistert en nu? Ik zie docenten daarna vaak te snel de overstap naar de inhoud  van de les maken zonder eerst goed af te stemmen. Vergeet je dit dan blijven er storingen komen. Bijvoorbeeld een leerling die je tijdens je huiswerkbespreking onderbreekt dat zij haar boek is vergeten, of geen schrift heeft of helemaal nog haar spullen niet op tafel heeft, etc. Zaken waar jij als docent wel op moet reageren waardoor er weer onrust ontstaat.

Hoe kun je dit nu voorkomen? Door én goeie afspraken te maken met je klas én door goed af te stemmen na de start!

Het begint met bedenken hoe jij het wilt hebben in de les en dit goed communiceren met je klas. Bijvoorbeeld wat doe je als je leerlingen hun boek vergeten, hun huiswerk niet hebben gemaakt? Ik vertelde mijn leerlingen dat ik wilde dat ze, voordat de les begon, het bij mij meldden dat ze hun boek hadden vergeten of het huiswerk niet hadden gemaakt.  Niet dat ze dan straf kregen maar ik wilde het gewoon weten zodat ik niet voor verrassingen kwam te staan. (‘Kijk dan bij je buurman’). Ik heb het ook wel eens genoteerd als het de spuigaten uitliep maar het was wel een hele administratie…met als sanctie bijvoorbeeld na 3x je boek vergeten, de klas trakteren. Dat vonden ze niet leuk.

En dan komt het afstemmen: zoeken zoals vroeger op een radio tot je op de goeie golflengte zit zonder overbodige ruis.

‘Ok klas, fijn dat jullie er zijn. Ik wil graag beginnen met de les. Wat gaan we doen?’ Het ‘spoorboekje’ van de les staat op het bord (of  je doet dit vertellende wijs). Je haalt nog even op waar het de vorige keer over ging, wat je deze les wilt bereiken en hoe jullie dit gaan doen. Als je wilt dat leerlingen hun boek voor zich hebben en hun schrift open op tafel, moet je echt goed kijken of dat zo is. Neem daarvoor de tijd. Loop bijvoorbeeld al pratende weg door het lokaal, vertel  ondertussen zinvolle informatie, houd de aandacht vast en kijk goed of iedereen de juiste pagina voor zich heeft, schrift erbij, pen in de aanslag, mobiel in de tas of juist erbij als dat de bedoeling is. Begin niet eerder met de inhoud van de les, voordat deze praktische zaken in orde zijn.

Een goede start en afstemmen is het halve werk!

Reacties zijn gesloten.