Ouders in school

Alles buiten de school is anders geworden, de school lijkt hetzelfde gebleven. Onder het mom dat we kinderen voorbereiden op de toekomst, houden we ze vast in het verleden.’ 

Een citaat uit een interview met Maurice de Hond.  Nogal een gewaagde uitspraak. Klopt het wat hij beweert?  Onderwijs is altijd in beweging alleen het lijkt zo langzaam te gaan en daar heeft Maurice de Hond wel een punt. Als je heel lang geen school van binnen hebt gezien en je loopt daar nu rond dan zie je nog steeds klaslokalen met leerlingen, vaak in rijen van twee en een docent voor de klas. OK, er hangt nu wel een digibord en er zijn wat computers in de klas. Is dat onderwijs anno nu?
Met bovenstaande typering doe ik het onderwijs tekort. Er is wel degelijk verandering en er wordt volop geëxperimenteerd: nieuwe lesmethodes, moderne ruimtes op nieuwe scholen waar leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken, meer aandacht voor behoeften van individuele leerlingen.

Kijk maar eens naar dit fimpje. Mooi dat de directeur van deze school benoemt dat hij zo trots is op de goede samenwerking in zijn team.

samenwerken op schoolOok in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld in het VMBO, zijn mooie voorbeelden van vernieuwing: prachtige, moderne praktijklokalen waar leerlingen, onder begeleiding en zelfstandig, kunnen oefenen. Afgelopen week zag ik vier docenten Latijn heel trots een eigen geschreven methode presenteren.

En er is passend onderwijs sinds augustus 2014; misschien wel de belangrijkste veranderingen sinds jaren. Hoe dat uit gaat pakken in de praktijk is voor iedereen heel spannend, niet alleen voor docenten maar ook voor ouders!

Verwachtingen

Niet alleen de scholen maar ook ouders veranderen natuurlijk. Ouders van nu zijn heel andere ouders dan die van pakweg 20 jaar geleden. En ondanks al die veranderingen, blijven ouders onmisbaar als bijvoorbeeld vinger aan de pols, de broodnodige hulp, die kritische noot en als onmisbare bron van informatie over hun kinderen.

Maar wat verwachten ouders nu van school en wat verwacht school van de ouders? Wederzijdse erkenning van elkaars verantwoordelijkheden staat denk ik, bovenaan. Ouders zijn de eerste verantwoordelijke voor hun kind. Docenten zijn verantwoordelijk voor een goede sfeer in de klas en het goed overdragen van de lesstof. Dat ouders  en docenten dit erkennen en bevestigen, is  enorm belangrijk. Ik heb eens wat rondgevraagd in mijn omgeving bij ouders en docenten en kwam hier op uit:

Ouders

Ouders willen dat hun kind bij een lieve en ook goede docent in de klas zit, dat hun kind met plezier naar school gaat en daar ook zinvolle dingen leert. Ze willen goed en tijdig worden geïnformeerd als er iets is en de meeste ouders willen ook als er niets is, wel contact met de school. Ze vinden het fijn als de docent hun kind kent en positieve dingen kan vertellen over hun kind. Als het niet goed gaat willen ze graag goede, concrete adviezen en soms ook hulp en tips. Ze willen erkend worden als eerste opvoeder. En als opvoeden niet goed gaat, hebben ze behoefte aan iemand die naast hen staat.

Lees hier ons aanbod voor ouderbijeenkomsten

Docenten

Docenten willen heel graag weten wie het kind is; wat kan het goed, welke talenten zijn er, waar moeten ze op letten, hoe is het kind thuis? Maar ze willen ook een goede samenwerking met ouders op het gebied van afspraken ten aanzien van huiswerk, aanwezigheid en opdrachten. Daarbij zijn korte lijnen belangrijk: dat ouders de school informeren over de reden van afwezigheid,  over de gezinssituatie als die wijzigt wanneer dat van belang is. Docenten verwachten support van de ouders richting de leerling en hulp bij het plannen van het huiswerk zoals overhoren, controleren en herinneren van afspraken. Daarnaast is aanwezigheid van ouders bij ouderavonden en rapportbesprekingen, samen met hun kind, heel belangrijk. En dat ouders regelmatig inloggen op de site van de school. Docenten vinden het belangrijk erkend te worden in hun deskundigheid op hun vakgebied.

Lees hier ons aanbod voor docenten en -teams

Scholare biedt producten aan ouders in school en aan docenten en -teams.

Lees verder

Reacties zijn gesloten.