OUDERAVONDEN EN BIJEENKOMSTEN voor ouders

1. Wilskracht & Focus

over afleiding, verleiding en mediagedrag

wilskracht2Afleiding en verleiding is van alle tijden. Alle media heeft bijvoorbeeld ons gedrag beïnvloed.  In deze tijd is de smartphone met alle sociale media een grote afleider. Hoe kunnen wij onze kinderen ondersteunen en hoe gaan wij zelf om met afleiding? Hoe belangrijk is in dit verband wilskracht en impulsbeheersing? Kunnen we onze kinderen leren focussen en remmen?

Het doel van deze bijeenkomst is aandacht geven aan de vragen die er leven bij opvoeders bij onder andere opvoeden met media en mediagebruik en hen hierin ondersteunen. Daarnaast willen wij ouders en opvoeders handvatten geven hoe zij hun kinderen kunnen leren remmen door aandacht te geven aan wilskracht en impulsbeheersing.

2. Hun brein & Ons brein

puberbrein2Uit onderzoek blijkt dat het brein altijd in ontwikkeling is, bij jong én oud. Door alle media-aandacht en de boeken over het brein ‘weten’ we veel maar ook nog steeds een heleboel niet over hoe onze hersenen werken. Ondanks dat het nog een jong onderzoeksterrein is,  is er al wel veel kennis over het brein die ons kan helpen onze lerende kinderen beter te begrijpen. Iedereen weet dat bij leren het geheugen een belangrijke rol speelt, maar wat is de rol van ons geheugen bij leren en welke invloed heeft stress op ons geheugen? Hoe beïnvloeden emoties en een gevoel van veiligheid het geheugen en dus het leren? En wat heeft empathie daar mee te maken? Deze interactieve bijeenkomst gaat vooral in op de verschillen tussen het jonge brein en het ouder wordende brein. Met behulp van actuele informatie willen we ouders en docenten inzichten en concrete handvatten geven hoe je deze informatie om kan zetten in de praktijk. Wat we vooral nastreven is een bewustwordingsproces dat jouw handelen de ontwikkeling van je eigen brein én de ontwikkeling van het lerende kind, beïnvloedt.

3. De TOM TOM van onze kinderen: over faalangst en zelfvertrouwen

tom tom2

Kinderen en jongeren kunnen stress ervaren bij een toets of examen. Een beetje stress is niet erg en zelfs nodig om goed te kunnen presteren. Te veel kan problematisch  worden. Hoe ontstaat gezond zelfvertrouwen, hoe coach je als ouder, als docent het kind als het te veel stress ervaart? Wat is stress eigenlijk, wel effect heeft het en hoe  ga je er zo mee om dat het een positieve bijdrage kan hebben aan het leerproces? En wat kunnen we leren van hartcoherentietraining?

De dame in dit filmpje heeft in elk geval genoeg zelfvertrouwen!

4.Heb je je huiswerk af? Over huiswerk & hersens

huiswerk2Kinderen hebben vanaf de basisschool te maken met huiswerk. Eenmaal op het voortgezet onderwijs wordt de hoeveelheid alleen maar groter, en neemt de frustratie bij ouders hierover toe. ‘Heb je je huiswerk af?’ is waarschijnlijk de meest gestelde vraag aan pubers. Wat is nu belangrijk voor ouders om te weten als ze hun kind willen begeleiden bij hun huiswerk? Wat kun je doen en wat kun je beter laten? Wat leren de nieuwste breininzichten ons. Hoe leer je eigenlijk het beste? Is er verschil tussen jongens en meisjes in leren en omgaan met huiswerk? Hoe kunnen we onze kinderen leren kapitein te zijn over hun eigen brein?

Dit meisje geeft 10 tips die typerend zijn voor meiden!

5. Regels & grenzen; dilemma’s en kansen in de opvoeding

hek2 We komen er telkens weer bij uit als opvoeders: de regels en de grenzen, de normen en de waarden. Onmisbaar en o zo lastig in deze drukke tijd waarin zoveel van je gevraagd wordt als ouder. Kinderen mogen zeggen wat ze vinden maar brutaal vinden we niet goed. Is luisteren hetzelfde als gehoorzaam zijn? En wat als je kind anders is of anders reageert dan dat jij (onbewust) verwacht? We worden door de maatschappij verantwoordelijk gemaakt voor het geluk van onze kinderen en voor hun gedrag. In hoeverre zijn wij dat?  Dilemma’s en kansen. Een praktische bijeenkomst met concrete handvatten en ruimte voor dialoog waarbij de nadruk ligt op elkaar ondersteunen in de opvoeding; ouders en school als partners in de opvoeding.En wat vinden Paul de Leeuw en Frans Bauer belangrijk in de opvoeding?

Ouderavonden en bijeenkomsten kunnen ook op maat verzorgd worden

Kosten van een ouderbijeenkomst

Standaard:                                               € 350,00 (meer dan 1 uur reisafstand € 375,00)

Op maat:                                                  € 500,00

 

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.