Workshops voor docententeams

Scholare verzorgt ook workshops voor docententeams. Deze workshops kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd voor een studiedag voor uw team. Alle workshops zijn gericht op bewustwording en werken aan (zelf)reflectie. Ze bieden ruimte voor dialoog en verbinding.

Communiceren met ouders

2014-02-05 18.23.26We communiceren wat af op school! Gelukkig gaat er heel veel goed maar communiceren blijft ingewikkeld. We kunnen hier nog zoveel over hebben gelezen of getraind maar het is mensenwerk en dus worden er ook fouten gemaakt. Trainen en ons bewustzijn over onze manier van communiceren vergroten, blijft daarom belangrijk. Weten wat onze sterke en zwakke punten zijn, welke ouders in onze allergie zitten, waar dat aan ligt en wat de valkuilen zijn in professioneel contact. Maar ook: wat vinden wij belangrijk op onze school in het contact met ouders, hoe kunnen we dit tot dagelijkse praktijk maken? Over al deze zaken gaat deze workshop en met behulp van theorie en vooral praktijk, willen we dit met elkaar onderzoeken en oefenen.

Onder druk wordt alles vloeibaar (en rood): over stress, toetsen, faalangst en zelfvertrouwen

toetsstress2Wat gebeurt er bij leerlingen als ze een toets maken en ineens een black-out krijgen? Wat doen we met leerlingen die steeds met toetsen lagere resultaten halen dan verwacht? Hoe kunnen we kinderen beter met stress leren omgaan? Hoe vergroten we het zelfvertrouwen van de leerling? Een workshop waar de fysiologie van stress inzichtelijk wordt gemaakt door biofeedback-apparatuur. Met praktische oefeningen kun je leerlingen beter voorbereiden op spannende toetsen en examens.

Het wiel weer uitvinden? Hoe reageer je op die ‘andere’ leerling

wiel-uitvinden-wekelijkse-rapportage-150x150

Een klas zit vol met kinderen, maar niet ieder kind roept bij jou, de professionele docent, dezelfde reactie op. Als docent heb je een grote invloed op de sfeer, de groepsdynamiek en dus op het werk- en leerklimaat in de klas.Echter:

  • welke sfeer wens je, welke sfeer ervaar je ?
  • hoezeer ben jij je bewust van jouw invloed (effectbesef) op de sfeer ?
  • welke (bewuste) keuzes maak je als professional ?
  • voor welke interventies kies je en wat is je motivatie voor die interventie ?

In deze interactieve workshop krijg je de ruimte om stil te staan bij bovenstaande vragen.We gaan gebruik maken van het Wiel, dit is een ordenings- en ontwikkelingsmodel. Door het Wiel te doorlopen sta je stil bij je eigen Beeld, de docent die je bent en zou willen zijn. Daarnaast sta je stil bij de invloed van de Ander, de leerling/klas die zich op een bepaalde wijze ‘gedraagt’.

Doel is:  bewuster leren reflecteren op jezelf en de (onbewuste) invloed van de ander op jouw handelen onderzoeken.