Scholare

Afbeelding: Stereo van Dirk De Keyzer

Het woord ‘scholare’ bestaat niet. Toch zit er een gedachte achter. De oorsprong van ons woord ‘school’ ligt in het Griekse woord ‘scholè’ dat vrije tijd betekent. De tijd waarin men kon studeren, een soort luxe die niet voor iedereen was weggelegd. Nu iedereen naar school kan en mag, wordt dit vaak meer als moeten ervaren. Vanuit je eigen wil kiezen voor leren en ontwikkelen; wat een feest!

Scholare verzorgt beeldcoaching (eerder genoemd SVIB, School Video Interactie Begeleiding) en trainingen in het onderwijs. Alle gedrag is communicatie en op school wordt veel gecommuniceerd; binnen en ook buiten de klas. Tussen leerlingen, tussen docenten, docenten met leerlingen, met ouders, binnen de schoolleiding. Meestal gaat dat goed, maar soms heb je net op dat belangrijke moment het gevoel dat er meer uit het contact te halen is.

Visie:

Naast de verworven vakkennis overdragen is doceren ook balanceren tussen vriendelijkheid en duidelijkheid, het opbouwen van een relatie met leerlingen en tegelijkertijd grenzen aangeven. Dat is de sleutel tot het vakmanschap van de leraar.

Vakmanschap komt niet vanzelf aanwaaien. Goed contact met leerlingen vereist het kunnen raken van de juiste snaar. Of je hebt het gevoel dat je in patronen verzeild bent geraakt waar je graag uit zou willen stappen maar niet goed weet hoe. Op die momenten komt Scholare graag in beeld!

In de begeleiding bij videocoaching wil ik scherp zijn in mijn blik en zacht in mijn oordeel. Docenten die een video traject aanvragen of aangeboden krijgen, hebben een leervraag, een probleem. Vaak hebben zij een deuk opgelopen in hun zelfvertrouwen of het ontbreekt hen hieraan. Zelfvertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het groeit  door oprechte complimenten en door succeservaringen. Samen kijken naar de beelden, meer doen wat goed werkt en zo bouwen aan succes- ervaringen. Vanuit een herwonnen zelfvertrouwen kan de docent groeien naar meer professionaliteit.

Trainingen voor docenten moeten aansluiten bij hun praktijk, bij hun professionaliteit. Een goede training daagt uit en prikkelt. Trainingen zijn ons inziens geslaagd als docenten in aangename verwarring naar huis gaan.

Uitgangspunt:
Gedrag is buitenkant. Het kan ons misleiden in wie of wat of hoe de ander werkelijk is. Elk mens verdient het om na te gaan wat er achter het gedrag schuil gaat. Pas dan kun je iemand leren kennen en begrijpen wat hem of haar beweegt.