Beeldcoaching

“WAT WE ZIEN IS NIET WAT WE ZIEN, MAAR WAT WE ZIJN.”

Fernando Pessoa 

De afgelopen jaren kreeg ik als beeldcoach nogal wat vragen van docenten, zoals:

“Waarom lukt het niet om contact te krijgen met die leerling of met die klas?”

“Hoe kan ik mijn professionaliteit vergroten op een praktische manier?”

“Hoe kom ik nu echt over voor de klas?”

“Ben ik wel duidelijk genoeg?”

Door beeldcoaching lukte het samen antwoorden te vinden op deze vragen. Bij het zien van de beelden zijn docenten verbaasd over de zeggingskracht en meestal in staat om na enkele video-opnames hun communicatie met de klas bij te stellen. Beeldcoaching richt zich op het vergroten van de interactie effectiviteit, de lesorganisatie en de didactiek van de leerkracht.

Hoe werkt beeldcoaching?

Na het intake-gesprek beslissen we of het wederzijds klikt en formuleren een concrete vraagstelling. Wat wil de docent veranderen of waar heeft deze last van. Daarna volgt de eerste opname. Deze gebruik ik om te bepalen waar het accent ligt: op de didactiek, het klassenmanagement of op interactieniveau. De analyse en eventuele montage maak ik op school na de lesopname. Meestal is twee uur hiervoor voldoende.

Door middel van een micro-analyse binnen de opname, bekijk ik of de gemaakte beelden antwoord geven op de vragen van de docent. Daarna bekijk ik samen met de docent de opname en stellen we werkpunten en doelen voor de volgende opname. De focus ligt op momenten waarop het gewenste gedrag of de interactie wel lukt.

De opnames worden nog twee keer herhaald en nabesproken. Daarna volgt een evaluatie en eventueel herformuleren we samen de vraag- en doelstellling. De docent maakt na elk gesprek een reflectieverslag dat we bespreken tijdens het vervolggesprek. Een traject bestaat meestal uit een intake gesprek, minimaal drie opnames en drie nagesprekken.

Het meest efficiënt is om intake, opname en nagesprek op dezelfde dag te plannen. De les zit nog vers in het geheugen van de docent en deze kan dezelfde dag reflecteren, doelen stellen ter verbetering en afspraken maken.

Toestemming

Voor opnames in de klas is toestemming nodig van de leerkracht, leerling(en) en bij kinderen onder de 18 ook van de ouders van de leerlingen. De leerlingen krijgen een brief mee met informatie voor hun ouders. Sommige scholen hebben in hun schoolgids opgenomen dat er video-opnames kunnen plaatsvinden in de lessen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, dan is zo’n brief niet meer nodig. Het is verstandig als de leerkracht vooraf de leerlingen informeert over de video-opnames. Soms vragen leerlingen of ze de opnames terug mogen zien.

Lees hier meer  (in maart nummer digitaal magazine LBBO) over beeldcoaching en wat dit kan toevoegen voor klas en docent.

 

 Reacties van docenten:

 Olga Mikešová (29), docente Duits:

“Nettie heeft zich volledig op de sterke momenten van mijn lessen gericht en liet mij (in)zien dat ik veel dingen goed doe – ik maak veel contact met de leerlingen, ik lach met hen, mijn lessen hebben meer structuur dan ik dacht en ook de zwakkere leerlingen komen bij mij aan de beurt…Ik heb nu minder twijfels over mijn houding als docent. Hierdoor ontstond meer ruimte voor experimenteren met activerende didactiek en werkvormen. Het was een eye-opener!”

Marleen (23), docenten Aardrijkskunde

“Ik kwam er door het bespreken van de video met mijn begeleidster achter dat dingen die ikzelf als een groot probleem zag, voor mijn leerlingen geen rol spelen.”