Mogelijkheden

Mogelijkheden

De toepassingsmogelijkheden van beeldcoaching beperken zich niet alleen tot opnames van docenten. Wist u dat zelfs Job Cohen ooit zijn vergadertechniek verbeterde met behulp van video-opnames?  Als leidinggevende kan het heel zinvol zijn om jezelf terug te zien tijdens vergaderingen. Misschien kunnen besprekingen veel efficiënter verlopen en is er winst te behalen door bijvoorbeeld andere werkvormen te gebruiken.

Een andere mogelijkheid is het filmen van individuele leerlingen. Sommige kinderen lijken maar niet uit een negatieve spiraal te komen op school; ze worden regelmatig uit de les verwijderd en zitten te vaak in het time-outlokaal. Het lijkt alsof ze wel willen, maar de handvatten missen om hun wensen om te zetten in gedrag. Videobeelden kunnen dan helpen. Het is prachtig om te zien hoe leerlingen opbloeien van gemeende complimenten en kijken naar hun eigen beelden; ‘Ben ik dat?’ ‘Kom ik zo over?’

Ook bij groepsproblemen in de klas kan video een krachtig hulpmiddel zijn. Hier leest u een blog van mij over dit onderwerp.

Beelden werken ook krachtig bij intervisiegroepen, afdelingen of teams. Denkt u bijvoorbeeld aan het kijken naar elkaar bij het geven van instructie, zelfstandig werken of interactie.

Met behulp van de beveiligde digitale omgeving van NOTIVID is het eenvoudig geworden om filmpjes van docenten te uploaden en te bekijken. Hierdoor kan een beeldbegeleidingtraject worden uitgebreid met meerdere opnames.

Doelgroep

Startende docenten, nieuwe docenten, ervaren docenten, her-intreders, intervisiegroepen, teamleiders en leerlingen.

Kosten

Afhankelijk van de duur van het traject kunt u uitgaan van de volgende bedragen:

1 beeldcoachingstraject ( 3 opnames op 3 dagen):                                                                                                                     € 1500,=

1 beeldcoachingstraject op 1 dag:                                                                                                                                               €   550,=

 

1 NOTIVID opname (zelf opnemen en uploaden) en telefonisch nagesprek    (half uur)                                                             €    75,=

1 NOTIVID opname (zelf opnamen en uploaden) en persoonlijk nagesprek                                                                                €  150,=

Deze bedragen zijn exclusief reiskosten

Als er meerdere docenten op dezelfde school zijn die een beeldcoachingstraject willen volgen, maak ik een passende offerte.

Tijdsinvestering

Als u kiest voor beeldcoaching-in-één-dag, beginnen we met een intake-gesprek. Dat kan in een tussenuur of tijdens het eerste uur dat u geen les hoeft te geven. Daarna ga ik filmen in een door u uitgekozen klas die geïnformeerd is over de opname. Vervolgens monteer ik deze opname in een afgesloten ruimte. Hiervoor heb ik minimaal twee uur nodig. Aan het einde van uw lesdag bespreken we in ongeveer één uur de filmopname na. Op deze pagina vindt u meer praktische informatie.