Groepsdynamica

Op school heb je als leerkracht een formeel doel: leerlingen op een goede wijze kennis bijbrengen, het leerklimaat. Er is ook altijd een informeel doel; de sfeer in de klas, de groepsdynamiek oftewel het leefklimaat van een klas. Dit informele doel is van groot belang voor de leermotivatie bij de pubers, de leerlingen. Het leefklimaat bestaat uit de groepsdynamica en groepsprocessen in de klas.

Als het niet lekker loopt in een klas is de docent geneigd het leerklimaat aan te pakken. Echter, de effectiviteit van het leerklimaat wordt vooral bepaald door het leefklimaat. Een docent die oog heeft voor het groepsproces en er invloed op kan uitoefenen, bevordert het leerklimaat.

Scholare biedt een training aan in groepsdynamica, aan alle docenten en -teams die inzicht willen krijgen in groepsdynamiek en hun eigen rol hierin.

In 2 dagdelen krijgt u inzicht in uw eigen rol en wordt u zich meer bewust van het groepsproces.

Deze training is vooral praktisch, interactief en ervaringsgericht.

Meer informatie leest u in dit artikel:  Groepsdynamica in de klas