Puberbrein versus docentenbrein?!

Tijdens deze training krijgen de docenten informatie over het puberbrein en het docentenbrein en worden zij in aangename verwarring gebracht  wat betreft de volgende onderwerpen en vragen:

-Is er verschil tussen het docentenbrein en het puberende brein?

-Wat heeft groepsdynamiek te maken met de hersenen?

-Wat is de invloed van de docent op het leren van de leerling?

-Welke normen hanteer ik, de docent, in de klas en hoe handhaaf ik deze normen ?

-Maakt het verschil; het jongens of meisjes brein ?

Op dit moment is het brein en zijn werking erg populair. Denk aan het succes van ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab. Wetenschappers vallen over elkaar heen met onderzoeksverslagen en boeken met daarin verklaringen omtrent het gedrag en het leren van de (jonge) mens. Men weet al veel én men weet steeds minder. Wat men wel steeds beter weet is hoe complex de ontwikkeling en werking van het brein is.

Wij zijn natuurlijk geen neurobiologen maar trainers. Wij willen met deze training een discussie en ontwikkeling op gang brengen bij de individuele docent, en de organisatie, over hoe al deze informatie over het brein om te zetten naar het eigen klaslokaal en het beleid van de school. Een middag is eigenlijk te kort, maar wel genoeg om een start te maken om met elkaar in gesprek/discussie te gaan over de werking van het puberbrein en het docentenbrein.

Docenten krijgen van tevoren een reader toegestuurd die hen al in een aangename modus kan brengen voor deze training.