Wie

NETTIE KRAMER

 

 

 

 

 

Als docent Nederlands op een middelbare school kwam ik er na een aantal jaren achter dat mijn passie voor coaching en training uiteindelijk groter was dan lesgeven. Ik had inmiddels een intervisiegroep op school opgezet en volgde een cursus docentbegeleiding (coachen, trainen en presenteren 2002). Mijn opleiding bij bij de Nederlandse Stichting Gestalt (Amsterdam, 1993-1997) sloot hier goed bij aan. Als lerende docent heb ik veel gehad aan video-interactie-begeleiding VIB-S zoals dat toen nog heette. De beelden hielpen me te ontwikkelen tot een professionele docent, bijvoorbeeld het zien van mijn startgedrag voor een groep, hoe de klas op mij reageerde en dat mijn eigen handelen voor de klas het verschil maakte. Uiteindelijk besloot ik in 2004 de tweejarige opleiding tot videocoach te volgen (OSO-Windesheim 2006) en daarna mijn eigen bedrijf te starten: Scholare.

Mijn oorspronkelijke opleiding (Pedagogische Academie en MO-A Pedagogiek) blijft een belangrijke drijfveer in mijn werk. Het belang van goed onderwijs en de dagelijkse praktijk van opvoeding heeft mijn volle belangstelling. Als trainer en ontwikkelaar voor OUDERS & COO van 2004 tot 2014 kon ik die belangstelling volop inzetten tijdens de trainingen communiceren met ouders in het onderwijs, ouderavonden over verschillende thema’s en pedagogische cursussen zowel in het basis- als ook in het voortgezet onderwijs. Vandaar mijn gevarieerde aanbod op deze site.

Ik wil de kracht van beelden gebruiken bij het begeleiden van docenten en ouders met opvoedproblemen met daarbij als kernbegrippen: verbinding, inzetten van eigen ervaring en de wil om te blijven leren. Daarbij is mijn drijfveer nieuwsgierigheid en compassie.

Ik ben geregistreerd als gecertificeerd Beeldbegeleider- lid van de beroepsvereniging LBbb en redactielid van het Beter Begeleiden Magazine. Oorspronkelijk is begeleiding met video gestart in gezinnen en werd VHT (Video Home Training) genoemd en daarna omgezet voor onderwijs en professionele organisaties. Er zijn verschillende benamingen zoals VIB (Video Interactie Begeleiding), SVIB (School-), Videobegeleiding, Beeldcoaching of Beeldbegeleiding.

Ik ga graag op reis binnen Europa en naar verre landen. De foto’s op mijn site heb ik zelf gemaakt, zo niet dan staat de maker erbij.

De trainingen uit mijn aanbod verzorg ik samen met Anita Naus van De Rolwissel