Wie

NETTIE KRAMER

Nettie_084 (2)LR 4-kant

 

 

 

 

 

 

Als docent Nederlands op een middelbare school, kwam ik er na een aantal jaren achter dat mijn passie voor coaching en training uiteindelijk groter was dan lesgeven. Daarom startte ik een intervisiegroep op school en volgde een cursus docentbegeleiding (coachen, trainen en presenteren 2002). Mijn opleiding bij bij de Nederlandse Stichting Gestalt (Amsterdam, 1993-1997) sloot hier goed bij aan. Als lerende docent heb ik veel gehad aan video-interactie-begeleiding VIB-S zoals dat toen nog heette. De beelden hielpen me te ontwikkelen tot een professionele docent, bijvoorbeeld het zien van mijn startgedrag voor een groep, hoe de klas op mij reageerde en dat mijn eigen handelen voor de klas het verschil maakte. Uiteindelijk deed mij dit besluiten de tweejarige opleiding tot videocoach te volgen (OSO-Windesheim 2006).

Ik wil de kracht van beelden gebruiken bij het begeleiden van docenten met daarbij als kernbegrippen: verbinding zoeken, inzetten van eigen ervaring en de wil om te blijven leren. Daarbij is mijn drijfveer nieuwsgierigheid en compassie.

Ik ben geregistreerd als gecertificeerd Beeldbegeleider- lid van de beroepsvereniging LBbb en redactielid van het Beter Begeleiden Magazine. Ik sta vermeld op de website van vrij gevestigde beeldcoaches.

Mijn oorspronkelijke opleiding (Pedagogische Academie) is ook een belangrijke drijfveer in mijn werk. Het belang van goed onderwijs en de dagelijkse praktijk van opvoeding heeft mijn volle belangstelling. De afgelopen tien jaar heb ik ook gewerkt als trainer en ontwikkelaar voor OUDERS & COO. Ik gaf trainingen communiceren met ouders in het onderwijs, verzorgde ouderavonden over verschillende thema’s en leidde pedagogische cursussen zowel in het basis- als ook in het voortgezet onderwijs

 

De trainingen verzorg ik samen met Anita Naus van De Rolwissel