Wie

NETTIE KRAMER

Nettie_084 (2)LR 4-kant

 

 

 

 

 

 

Als docent Nederlands op een middelbare school, kwam ik er na een aantal jaren achter dat mijn passie voor coaching en training uiteindelijk groter was dan lesgeven. Daarom startte ik een intervisiegroep op school en volgde een cursus docentbegeleiding (coachen, trainen en presenteren 2002). Mijn opleiding bij bij de Nederlandse Stichting Gestalt (Amsterdam, 1993-1997) sloot hier goed bij aan. Als lerende docent heb ik veel gehad aan video-interactie-begeleiding VIB-S zoals dat toen nog heette. De beelden hielpen me te ontwikkelen tot een professionele docent, bijvoorbeeld het zien van mijn startgedrag voor een groep, hoe de klas op mij reageerde en dat mijn eigen handelen voor de klas het verschil maakte. Uiteindelijk deed mij dit besluiten de tweejarige opleiding tot videocoach te volgen (OSO-Windesheim 2006).

Ik wil de kracht van beelden gebruiken bij het begeleiden van docenten met daarbij als kernbegrippen: verbinding zoeken, inzetten van eigen ervaring en de wil om te blijven leren. Daarbij is mijn drijfveer nieuwsgierigheid en compassie.

Ik ben geregistreerd als gecertificeerd Beeldbegeleider- lid van de beroepsvereniging LBbb en redactielid van het Beter Begeleiden Magazine. Ik sta vermeld op de website van vrij gevestigde beeldcoaches.

Mijn oorspronkelijke opleiding (Pedagogische Academie) is ook een belangrijke drijfveer in mijn werk. Het belang van goed onderwijs en de dagelijkse praktijk van opvoeding heeft mijn volle belangstelling. De afgelopen tien jaar heb ik ook gewerkt als trainer en ontwikkelaar voor OUDERS & COO. Ik gaf trainingen communiceren met ouders in het onderwijs, verzorgde ouderavonden over verschillende thema’s en leidde pedagogische cursussen zowel in het basis- als ook in het voortgezet onderwijs.

De teamtrainingen en bijeenkomsten die Scholare aanbiedt geef ik samen met:

ANITA NAUS

DSC_2808 (1)

Mijn belangstelling voor mensen, hun communicatie en gedrag, is vroeg begonnen. Ik was al heel jong geboeid hoe mensen zich ontwikkelen, door wie en hoe je als kind wordt gevormd en op welke wijze je daar als kind zelf invloed op hebt. Door de jaren heen heb ik het belang gezien van empathische, veilige én stimulerende omstandigheden voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. Maar ook geeft ieder kind weer een eigen antwoord op de omstandigheden waarin het opgroeit. Het onderwijs is een onderdeel van die omstandigheden waarin een kind opgroeit en speelt daardoor een essentiële rol in de vorming van een kind. De betrokkenheid en invloed van ouders is steeds groter geworden door de tijd heen. De steun en het vertrouwen van ouders in de school, is daarom van groot belang!

Na de Sociale Academie ben ik als groepswerkster, sociotherapeut en co-therapeut ongeveer 20 jaar werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Na mijn co-therapeutschap bij gezinstherapie en psychodrama ben ik verschillende opleidingen Psychodrama en Emotionally Focused Therapy (EFT-relatietherapie) gaan volgen.
In 1997 ben ik gestart met een eigen praktijk De Rolwissel voor therapie en trainingen. Daarnaast ben ik gaan werken op freelance basis als trainer in het onderwijs, en bedrijfsleven. Ik ben als docent werkzaam geweest bij een psychosociale opleiding op HBO niveau en ik heb een aantal jaar gewerkt als docent Communicatie bij Stenden. Daarnaast geef ik, via De Rolwissel intervisie en coaching aan docenten.
Ik zie mijzelf vooral als een communicatie- en systeemdeskundige.
Ik wil ouders ondersteunen in hun bewustwordingsproces én docenten in hun professionaliseringsproces door het geven van lezingen en trainingen waarin het verstrekken van up-to-date en relevante informatie over de ontwikkeling van kinderen (ontwikkeling van het brein).
Daarnaast ben ik in mijn werk altijd gericht op (zelf)reflectie waarbij theorie en praktijk elkaar
bereiken : oftewel
• Hoe geef ik vorm aan mijn ouderschap, welke vaardigheden heb ik en welke mis ik ?
• Hoe geef ik les, hoe kan het anders, beter?
Tools die ik inzet in trainingen o.a. zijn: Kernkwadrant, Johari Window, Transactionele Analyse (T.A.), Belbin rollen